Digital Economy – Management, Innovation, Society & Technology
Gospodarka cyfrowa – zarządzanie, innowacje, społeczeństwo i technologie

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa DEMIST ’20 – podobnie jak poprzednie edycje – jest spotkaniem świata nauki, biznesu i administracji. Podczas konferencji rozmawiać będziemy o najważniejszych zjawiskach i kierunkach zmian na rynku cyfrowym i ich wpływie na przyszłość zarządzania.

Podczas tegorocznej edycji rozmawiać będziemy między innymi o: roli projektowania doświadczeń użytkownika (User eXperience) w biznesie, o technologiach przyszłości w gospodarce cyfrowej, a także o tym, jak uczynić biznes cyfrowy stabilnym i bezpiecznym.

DEMIST jest także platformą wymiany informacji z całego spektrum gospodarki cyfrowej. Poniżej podajemy przykładowe tematy, które nas pasjonują i na które chcemy z Państwem porozmawiać:

 • Wpływ cyfryzacji na rynek globalny i rynki lokalne
 • Kierunki rozwoju gospodarki cyfrowej i e-społeczeństwa
 • Innowacyjność w gospodarce cyfrowej
 • Technologiczne aspekty wirtualizacji rynków i społeczeństw
 • Technologie cyfrowe a przedsiębiorczość
 • Problematyka bezpieczeństwa w gospodarce cyfrowej
 • Wyzwania regulacyjne i prawne dla gospodarki cyfrowej
 • Aktualne problemy informatyki ekonomicznej
 • Zarządzanie wiedzą
 • Zarządzanie projektami w gospodarce cyfrowej
 • Marketing interaktywny
 • Zadania i koncepcje rozwoju współczesnej edukacji menedżerskiej