Konferencja DEMIST’20 ma charakter niekomercyjny. Wszelkie opłaty związane są wyłącznie z pokryciem kosztów organizacji, promocji wydarzenia i jego efektów oraz ewentualnej publikacji (w zależności od wybranego wariantu).

Opłata konferencyjna (obligatoryjna)
160 zł – płatna do 13.11.2020

Opłatę za udział w konferencji należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie 13 listopada 2020 r., na konto:
Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
Bank Pekao S.A. 10 1240 2092 9522 1170 0100 0000
tytułem: Konferencja DEMIST 2020 Nazwisko Imię

Opłata za publikację (w zależności od wybranego wariantu)

Wariant 1 – publikacja rozdziału w monografii „Gospodarka cyfrowa 2020” (j. pol, recenzowana)
wyd. Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
450 zł

Wariant 2 – publikacja w „Przeglądzie Organizacji” (j. pol./j. ang., Lista MNiSW – 20 pkt)
(oferta specjalna tylko dla uczestników konferencji)
600 zł (artykuł w j. polskim, do 13 stron)
700 zł (artykuł w j. angielskim, do 13 stron)
+100 zł (za każdą stronę artykułu powyżej 13, maksymalna objętość artykułu 18 stron)

Wariant 3 – publikacja w „Foundations of Management” (j. ang., Lista MNiSW – 40 pkt)
1968 zł (artykuł w j. angielskim, 30-40 tys. znaków)


Uwagi
Opłatę za publikację należy wnosić na zasadach określonych indywidualnie przez każdego z wydawców i na wskazany przez nich rachunek bankowy. Liczba miejsc w każdym wariancie jest ograniczona.