9:00 – 9:20 Otwarcie konferencji dr hab. inż. Jarosław Domański
Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej

dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW
Przewodniczący Rady Naukowej DEMIST’20

Blok tematyczny: Technologie przyszłości w gospodarce cyfrowej
przewodniczy: dr inż. Olga Sobolewska
(Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska)
9:20 – 9:40 Wykład ekspercki:
Andrzej Bartosiewicz (Thales)
Wojna przyszłości. Jak technologia zmienia oblicza konfliktów globalnych
9:40 – 10:00 Wykład ekspercki:
Dorota Zimnoch (Uniwersytet Warszawski / Volvo Group)
Podróż do przyszłości. Przyszłość technologii i technologie przyszłości
10:00 – 10:25 Panel dyskusyjny: Foresight technologiczny – technologie, trendy, szanse, zagrożenia Moderator:
Olga Sobolewska (WZ PW)
Uczestnicy:
Dorota Zimnoch (UW/Volvo Group)
Andrzej Bartosiewicz (Thales)
Piotr Korneta (CortenMedic)
Janusz Zawiła-Niedźwiecki (WZ PW)
10:25 – 10:35 Przerwa  
Blok tematyczny: User eXperience – projektowanie doświadczeń w kreowaniu produktów i usług cyfrowych
przewodniczy: dr inż. Artur Gąsiorkiewicz
(Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska)
10:35 – 10:55 Wykład ekspercki:
Marcin Cichy (Centrum Danych i Analiz Strategicznych RCDAS, Politechnika Łódzka)
Kim jest konsument usług telekomunikacyjnych w Polsce i czego oczekuje?
10:55 – 11:15 Wykład ekspercki:
Igor Farafonow (Uxeria)
Jak biznes szuka innowacji? Jak się do niej adaptuje?
11:15 – 11:40 Panel dyskusyjny: User eXperience – dokąd zmierza i dlaczego Moderator:
Artur Gąsiorkiewicz (WZ PW)
Uczestnicy:
Marcin Cichy (Politechnika Łódzka)
Igor Farafonow (Uxeria)
Marcin Kordowski (Kordowski Digital)
Marcin Sikorski (Politechnika Gdańska)
11:40 – 11:50 Przerwa  
Blok tematyczny: Niepewność w gospodarce cyfrowej – czyli jak budować biznes stabilny i bezpieczny
przewodniczy: mgr Radosław Zając
(Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska)
11:50 – 12:10 Wykład ekspercki:
Janusz Jabłoński (Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Matematyki Informatyki I Ekonometrii, Instytut Matematyki)
Uwierzytelnianie i cyberbezpieczeństwo – aspekty techniczne i formalno-prawne
12:10 – 12:30 Wykład ekspercki:
Bogusław Bieda (Vindicat)
Automatyzacja i digitalizacja procesów prawnych w dobie niepewności, na przykładzie Vindicat.pl
12:30 – 12:55 Panel dyskusyjny: Stabilność biznesu, bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo we współczesnym biznesie Moderator:
Radosław Zając (WZ PW)
Uczestnicy:
Kariota Blicharska (IOD)
Bogusław Bieda (Vindicat)
Krzysztof Biniek (Polska Spółka Gazownictwa)
Janusz Jabłoński (Uniwersytet Zielonogórski)
12:55 – 13:00 Przerwa  
Prezentacja prac naukowych
przewodniczy: dr hab. inż. Janusz Zawiła – Niedźwiecki, prof. PW
(Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska)
13:00 – 13:20 Prezentacja:
prof. dr inż. Marcin Sikorski
(Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii)
Rozwój innowacji cyfrowych dla społeczeństwa i gospodarki: blaski i cienie
13:20 – 13:40 Prezentacja:
dr hab. inż. Alina Kozarkiewicz, prof. AGH
(Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania)
Zakres i wyzwania transformacji cyfrowej procesów i metod zarządzania projektami
13:40 – 14:00 Prezentacja:
dr Marek Seretny
(American University in the Emirates)
Wpływ odpowiedzialnej konsumpcji na kreowanie harmonijnego nastawienia i nowego sposobu myślenia: analiza przypadku międzynarodowej sieci restauracji
14:00 – 14:20 Prezentacja:
mgr Kristóf Gyódi
(DELab Uniwersytet Warszawski)
Airbnb w europejskich miastach: co nam mówią dane?
14:20 – 14:40 Prezentacja:
dr Lesław Pietrewicz
(Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk)
Produkcja transakcji. Źródła sukcesu cyfrowych platform
ok. 14:40 Zamknięcie konferencji