Komitet naukowy DEMIST’20

 • dr hab. inż. Jacek Bendkowski, prof. AWF Katowice, Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką
  specjalizacja: organizacje wirtualne, coworking, media społecznościowe
 • dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB, dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania, członek Komitetu Inżynierii Produkcji PAN
  specjalizacja: zarządzanie technologiami, foresight, zarządzanie przyszłością
 • prof. dr hab. Bohdan Jung, kierownik Zakładu Gospodarki Cyfrowej SGH
  specjalizacja: gospodarka cyfrowa, media i komunikacja elektroniczne
 • dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. PW, Prodziekan Wydziału Zarządzania
  specjalizacja: zarządzanie produkcją, zarządzanie procesowe, modele dojrzałości organizacji
 • dr hab. Regina Lenart-Gansiniec, prof. UJ, Instytut Spraw Publicznych UJ
  specjalizacja: zarządzanie wiedzą, crowdsourcing, zarządzanie relacjami
 • dr hab. Mirosław Moroz, prof. UE we Wrocławiu, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa
  specjalizacja: e-biznes, rola wirtualnych społeczności dla biznesu internetowego, e-commerce, Industry 4.0, przedsiębiorczość
 • dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof. PW, Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości w PW
  specjalizacja: inteligentne systemy informatyczne, przedsiębiorczość innowacyjna
 • dr hab. Agnieszka Skala, prof. PW, Katedra Systemów Zarządzania
  specjalizacja: innowacyjność technologiczna, startupy
 • dr hab. inż. Jolanta Słoniec, prof. PL, Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa
  specjalizacja: nowe technologie w zarządzaniu przedsiębiorstwami, outsourcing IT, zarządzanie projektami
 • dr hab. inż. Jerzy Surma, prof. SGH, Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej, członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji
  specjalizacja: sztuczna inteligencja w biznesie, eksploracja danych, analiza zagrożeń w cyberprzestrzeni, adversarial machine learning
 • dr hab. inż. Krzysztof Szczypiorski, prof. PW, kierownik Zakładu Cyberbezpieczeństwa oraz kierownik Centrum Badawczego Priorytetowego Obszaru Badawczego PW „Cyberbezpieczeństwo i analiza danych”
  specjalizacja: cyberbezpieczeństwo, steganografia sieciowa, systemy wykrywania anomalii, blockchain
 • dr hab. Katarzyna Śledziewska, prof. UW, Digital Economy Lab
  specjalizacja: społeczeństwo cyfrowe, kompetencje cyfrowe, edukacja cyfrowa
 • dr hab. Janusz Wielki, prof. PO, dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania
  specjalizacja: wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w zarządzaniu, w szczególności Internetu i innych technologii cyfrowych, e-biznes, e-gospodarka, cyfrowa transformacja gospodarki
 • dr hab. inż. Andrzej Wodecki, Katedra Procesów Zarządzania PW
  specjalizacja: sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, modele gospodarki cyfrowej
 • dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW, Katedra Systemów Zarządzania PW
  specjalizacja: zarządzanie ryzykiem, publiczne zarządzanie kryzysowe