W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Politechnika Warszawska Wydział Zarządzania z siedzibą ul. Narbutta 85, Warszawa, e-mail: sekretariat.wz@pw.edu.pl, telefon: 22 234 83 58;
 2. Dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji – Tomasz Buczek, tomasz.buczek@pw.edu.pl;
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest umowa zawarta pomiędzy organizatorem konferencji oraz uczestnikiem konferencji – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 4. Dane będą przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej DEMIST ’19: Digital Economy – Management, Innovation, Society & Technology (zwaną dalej DEMIST ’19);
 5. Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym (art. 28 ust. 1 RODO) – instytucjom i firmom, z których usług uczestnicy konferencji będą korzystać a także organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
 6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego zrealizowania i rozliczenia konferencji – 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została zorganizowana konferencja;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania;
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO);
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania umowy, którą jest udział w konferencji DEMIST ’19. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w ww. konferencji;
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Informacja o ciasteczkach

Witryna używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Formularz rejestracyjny

Formularz rejestracyjny dla uczestników konferencji DEMIST ’20 jest bezpłatnym narzędziem firmy Google wspomagającym organizację konferencji. Informacja na temat polityki prywatności Google znajduje się na stronie https://cloud.google.com/security/gdpr/.

Jakie masz prawa do swoich danych?

Możesz zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to danych, które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Ostatnia aktualizacja polityki prywatności: 2020.03.28