Terminy konferencyjne:

  • 17.07 – wczesne zgłoszenia i wpłaty
  • 01.09 – normalne zgłoszenia i wpłaty
  • 01.09 – końcowy termin nadesłania pełnej wersji tekstu do monografii
  • 30.10 – późne zgłoszenia i wpłaty
  • 30.10 – informacja o przyjęciu rozdziału do monografii
  • 30.10 – ogłoszenie ostatecznego programu konferencji
  • 30.10 – końcowy termin nadesłania pełnej wersji tekstów do czasopism
  • 17.11 – obrady konferencyjne
Skip to content